(بسم الله الرحمن الرحیم)
سخنرانی استاد رائفی پور - صنعت کشاورزی باید ها و نبایدها
  • مکان: تهران
  • زمان: 1394/02/01

  


نوع فایل
پخش آنلاین
حجم
تصویری
بخش اول
204mb
تصویری
بخش دوم
203mb
تصویری
بخش سوم
200mb
صوتی

کیفیت بالا
79mb
صوتی

کیفیت متوسط
23mb