(بسم الله الرحمن الرحیم)

گروه موسوم به "دولت اسلامی در عراق و شام" (داعش) در بیانیه ای تهدید کرد که در جریان مراسم عاشورا زائران را در همه مناطق هدف قرار خواهد داد.
در بیانیه‌ای که از سوی گروه تروریستی داعش منتشر شده، آمده است: "از آنجا که حسین (ع) دشمن معاویه بود، بنابراین پیروانش نیز دشمنان ما و هدف شرعی ما هستند".

حسین (ع) و پیروانش دشمن ما و معاویه و هدف شرعی ما هستند!

 

در این بیانیه تأکید شده است که پیروان اهل بیت (ع) در مراسم عاشورا در محرم از یزید انتقاد می کنند، به همین دلیل دولت اسلامی در عراق و شام تصمیم گرفته تا با زائران مقابله کند و مراسم عاشورا را هدف قرار دهد.


داعش از دولت عربستان هم خواست از برگزاری مراسم عاشورا در این کشور جلوگیری کند.

 

  • العالم