۶۶۶

نام یک گروه آلمانی دی‌جی با سبک ترنس است. این گروه توسط توماس دترت و مارک گریشایمر بوجود آمد. آنها موسیقی هاوس ترکیبی به همراه اشعاری به زبان اسپانیایی و انگلیسی را تولید می‌کنند.


اگاه باشید فتنه ی شیطان حتی از راه موسیقی بر شما چیره نگردد!!!!!!!!!!!!!

به ولله دارن شدیدا کار میکنن

حالا میدونید سبک ترنس چیه //// ؟

یکی از کثیف ترین و فاسد ترین سبک هایه موسیقی

که مخصوص هم جنس باز ها و دو جنسه ها میباشد


توجه :

ترنس ممکن است در اشاره به موارد زیر باشد:

  • موسیقی ترنس یا خلسه، سبکی از موسیقی رقص الکترونیک و زیرشاخه‌های آن
  • تراجنسی، افرادی که هویت جنسیتی خود را متفاوت از هویت جنسی خویش می‌بینند