(بسم الله الرحمن الرحیم)
آشنایی و ازدواج با بانوی نمونه قریش خدیجه کبری (س) نخـسـتـیـن زنـی كه افتخار همسری پیامبر اكرم  (ص) را یافت , خدیجه بنت خویلدبود. حضرت مـحمد (ص) پیش از رسیدن به مقام رسالت , در سن 25 سالگی با این بانوی بزرگوار ازدواج نمود.

معصوم شناسی / پیامبر اعظم(ص) در یک نگاه

خـدیـجـه كـبـری (س) با موقعیت و اموال خویش , خدمات شایانی به پیامبر اكرم (ص) در اظهار رسالتش كرد. این بانوی بزرگ , از افتخارات زنان عالم است و در ردیف بانوان قدسی , همانند مریم و آسـیـه , قـرار دارد. پیامبر اكرم (ص) به احترام خدیجه كبری (س) تا هنگامی كه وی زنده بود, با هـیـچ زن دیگری ازدواج نكرد. همو بود كه دردها و رنج های پیامبر (ص) را, كه سران شرك و كفر متوجه آن حضرت می كردند, تسلی داده و او را در رسالت و نبوتش یاری می داد.
خـدیجه كبری (س) به خاطر مقام و منزلتی كه در اسلام به دست آورده بود, موردلطف و عنایت مـخـصوص پروردگار جهانیان قرار گرفت . به همین جهت روزی جبرئیل امین به محضر پیامبر اكـرم (ص) شـرفـیـاب شـد و گـفـت : ای مـحمد! سلام خدا رابه همسرت خدیجه برسان . پیامبر اكـرم (ص) بـه هـمـسـرش فـرمـود: ای خدیجه ! جبرئیل امین از جانب خداوند متعال به تو سلام می رساند. خدیجه گفت : اللّه السلام و منه السلام و علی جبرئیل السلام .
حضرت خدیجه (س) در ایام همسری با پیامبر (ص) از احترام ویژه رسول خدا (ص) برخوردار بود و پـیامبر (ص)نیز همسری مهربان و وفادار برای اوبود. آن حضرت پس از وفات خدیجه (در رمضان سال دهم بعثت ) همواره از او به نیكی یاد می كرد.
--------------------------------------------