(بسم الله الرحمن الرحیم)
رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه وآله فرمودند: سریعترین چیزها از نظر كیفر و عقوبت چند چیز است :
مردى كه به او نیكى كنى و او در عوض نیكى تو، به بدى تو را پاداش دهد.
و مردى كه با او پیمان ببندى و تو خواهى كه وفا كنى، و او بخواهد به دروغ با تو رفتار كند.
و مردى كه هرگز به او ستم نمى كنى، و او پیوسته در صدد ستم نمودن به تو است.
و مردى كه بخاطر خویشاوندى با او رفت و آمد كنى، و او با تو قطع رابطه نماید.
 http://www.jc313.ir/wp-content/uploads/2012/11/13910116000209_PhotoA.jpg

متن حدیث:

قال رسول الله صلی الله علیه و اله: اسرع الاشیاء عقوبة رجل تحسن الیه و یکافیک علی احسانک بءاسائة و رجل عاهدته فمن شانک الوفاء له و من شانه ان یکذبک و رجل لاتبغی علیه و هو دائما یبغی علیک و رجل تصل قرابته فیقطعک  • «امالی مفید،صفحه 201»