تبلیغات


بسم الله الرحمان الرحیم
درود بر محمد و ال محمد که دنیا را پر از رحمت و لطف الهی کردند و لعنت خدا بر ان دسته از مخلوقاتی که قانون افرینش تو را
برهم زدند.

خب دوستان بحث امروز ما فراماسونری است فراماسونری یعنی بنا یا کسی که ساختمان یا چیزی بنا میکند قدمت فراماسونری به قبل از میلاد مسیح هم میرسد پس بسیار پر ریشه است فرا ماسون ها به شدت نماد پرست هستند که در وبلاگم توضیح دادم که انها هم توامسته اند تا حدودی موفق شوند ان ها این نماد های خود را در فیلم ها عکس ها بازی ها اهنگ ها ساختمان ها لباسها کتاب ها و...... جا سازی میکنند .
حالا برخی از شما میگویید چه تاثیری دارد ؟ همان گونه که ثابت شده است با گفتن کلمات خوب در کنار یک لیوان اب مولوکول های ان تغییر حالت میدهند و شکل زیبایی به خود میگرند بر عکس ان هم ثابت شده است حالا که بیشتر بدن انسان از اب تشکیل شده است چه انتظاری دارید  قطعا تاثیر دارد ذات ها بد میشوند دزدی ها قتل ها فحشا و ... هم زیاد میشود و ان هاهم این را میخواهند تا به واسطه ی بی نظمی بر جهان حکومت کنند .

فعلا خداحافظ
. خدایا ظهور مهدی موعود را نزدیک بگردان